Dokumenty do pobrania

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

 

Rozliczanie otrzymanego wsparcia:

 

Proces podpisywania umowy o udzielnie wsparcia:

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej:

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

 

Proces rekrutacji – edycja IV:

 

 

Dokumenty związane z naborem wniosków o  udzielenie wsparcia finansowego – edycja IV:

 

 

 

 

 

 

===========================================================================

 

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III”

 

Rozliczanie otrzymanego wsparcia:

 

Proces podpisywania umowy o udzielenie wsparcia:

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej:

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

 

 

Dokumenty związane z naborem wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

 

Proces rekrutacji – edycja III:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II”

Dokumenty rozliczające przyznane wsparcie:

 

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej:

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

 

Dokumenty związane z naborem wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (WERSJE AKTUALNE OD 15.03.2019r.):

 

Proces rekrutacji:

 

Harmonogramy zajęć: