Efekty projektu

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

 

Planowane efekty projektu:

– Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 32 miejsca pracy

– Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 32 osoby

– Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 40 osób

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 35 osób

– Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 32 osoby

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 40 osób

 

==============================================================================

 

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III”

 

Planowane efekty projektu:

– Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 34 miejsca pracy

– Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 34 osoby

– Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 44 osoby

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 38 osób

– Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 34 osoby

– Liczba osób zamieszkujących powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego objętych wsparciem w ramach projektu – 27 osób

– Liczba osób zamieszkujących powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości objętych wsparciem w ramach projektu – 44 osoby

 

==============================================================================

 

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II”

 

Planowane efekty projektu:

– Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 46 osób

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 38 osób

– Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36 osób

– Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 36 miejsc pracy