Zaktualizowana wersja Załącznika nr 1 do biznesplanu

W sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczony został zaktualizowany wzór Załącznik nr 1 do biznesplanu – zestawienie wydatków. Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać z aktualnego wzoru tego dokumentu.

Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać jedynie z aktualnych wzorów dokumentów dostępnych na stronie projektu, złożenie biznesplanu lub załącznika na złym wzorze może skutkować jego odrzuceniem z przyczyn formalnych.