WAŻNE! – nowy wzór zestawienia do rozliczenia wsparcia pomostowego

W zakładce Dokumenty do pobrania opublikowany został nowy wzór Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Prosimy o jego pobranie i złożenie zestawień na aktualnym wzorze.

Przypominamy, iż pierwsze rozliczenie muszą Państwo przygotować po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 2 września br. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 1 grudnia br., zatem rozliczenie należy złożyć do 15 grudnia br.