Rozliczanie wsparcia pomostowego

Informujemy, iż wsparcie pomostowe musi zostać przez Państwa rozliczane po upływie 3, 8 i 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 2 września br. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 1 grudnia br., zatem rozliczenie należy złożyć do 15 grudnia br. W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony wzór stosownego zestawienia.

Przypominamy również o konieczności comiesięcznego przekazywania do biura projektu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS (np. potwierdzenie przelewu) w ciągu 5 dni roboczych od ich opłacenia.