Rozliczanie wsparcia pomostowego

Informujemy, iż wsparcie pomostowe musi zostać przez Państwa rozliczane po upływie 3, 8 i 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 15 grudnia 2021 r. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 14 marca br., zatem rozliczenie należy złożyć do 28 marca br. W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony wzór stosownego zestawienia.

Przypominamy również o konieczności comiesięcznego przekazywania do biura projektu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS (np. potwierdzenie przelewu) w ciągu 5 dni roboczych od ich opłacenia.